Strategie

Mission statement
Een kwalitatief hoogstaand product afleveren door een vooruitstrevend productbeleid, gebaseerd op respect voor kwaliteit & hygiëne enerzijds en innovatie anderzijds, om zo de relatie met bestaande klanten te consolideren en het klantenbestand verder uit te bouwen.
In het dagelijks beleid wordt deze mission statement gerealiseerd door:

  • Goed onderhouden en regelmatig vernieuwde installaties en gebouwen, die beantwoorden aan de door de overheid vastgelegde normen voor hygiëne, kwaliteit en veiligheid.
  • Hygiënisch werken, opgevolgd door systematische controles. Het personeel wordt regelmatig over de resultaten gebriefd en bijgestuurd, waar noodzakelijk.
  • Nauwgezette opvolging van het productieproces vanaf de aanlevering van de grondstoffen tot de aflevering van de afgewerkte producten bij onze klanten.
  • Regelmatige vernieuwingen en verbeteringen van producten en productieproces.
  • Een goede samenwerking met klanten, leveranciers, F.A.V.V., externe studiediensten, labo's, …
  • Sensibilisatie van het personeel voor en betrokkenheid bij het kwaliteitsbeleid.

Activiteiten
De Wulf legt zich toe op fijne vleeswaren. Haar productgamma valt uiteen in acht productgroepen: paté, gekookte worsten, gekookte ham, spek, carré, droge worst, rundstongen en kip.